PROGRAM.

Historia projektowania (design) - wykład 12 godzin
Analiza i założenia we współczesnym projektowaniu
artystycznym i użytkowym - wykład 6 godzin
Struktura i metody projektowania - wykład 12 godzin
Współczesne koncepcje wydawnicze i edytorskie - wykład
8 godzin, seminarium 4 godziny

Portfolio - wykład 4 godzin, seminarium 2 godziny
Typografia - wykład 6 godzin, projektowanie 8 godzin
Fotografia i film - wykład 11 godzin, projektowanie 10 godzin
Warsztaty komputerowe (nauka i obsługa programów
graficznych) - wykład 10 godzin, laboratorium 34 godziny
Podstawy grafiki warsztatowej - wykład 6 godzin,
laboratorium 9 godzin

Projektowanie plakatu - wykład 3 godziny, projektowanie
12 godzin

Projektowanie grafiki wydawniczej i prezentacyjnej -
wykład 6 godziny, projektowanie 38 godzin
Projektowanie identyfikacji wizualnej - wykład 6 godziny,
projektowanie 12 godzin

Projektowanie graficzne - dyplom - projektowanie 21 godzin


PLAN STUDIÓW.

>> Pobierz <<

Plan studiów w przygotowaniu