STUDIA. Studia skierowane są do absolwentów bez ograniczeń
co do kierunków ukończonych studiów wyższych w zakresie
I stopnia, osób zainteresowanych projektowaniem graficznym
oraz szeroko pojętą grafiką reklamową, wydawniczą
i artystyczną; dla pracujących, bądź planujących w przyszłości
podjąć pracę w agencjach reklamowych, wydawnictwach
czy instytucjach powiązanych z mediami.

CEL. Celem Studiów Podyplomowych na kierunku
Grafika jest wykształcenie specjalistów zajmujących
się tworzeniem projektów graficznych, zdobycie praktycznych
umiejętności w projektowaniu materiałów reklamowych
oraz wizualizacji multimedialnych, nauczenie wszystkich etapów
kreacji komunikatu wizualnego począwszy od analizy,
formułowania założeń projektowych, kończąc na autorskiej
realizacji projektu w nowoczesnych programach komputerowych
wraz z przygotowaniem i przetwarzaniem wszelkich materiałów
do druku (DTP) lub prezentacji (np. strony internetowe).
Po ukończeniu studiów absolwenci przygotowani są do podjęcia
pracy w działach marketingu, agencjach reklamowych
i wydawnictwach oraz instytucjach powiązanych z mediami.

TRYB STUDIÓW. Studia podyplomowe, niestacjonarne. Zajęcia
realizowane podczas 15 zjazdów w semestrze (30 zjazdów
cały rok), piątek godz. 14.30 - 19.30, sobota godz. 9.00 - 17.30. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć w systemie zdalnym.

CZAS TRWANIA. 2 semestry (240 godzin)

ZASADY NABORU. W kolejności zgłoszeń (25 miejsc)

TERMIN ZGŁOSZEŃ.
Elektroniczna rejestracja kandydata

OPŁATY. 4200 zł - całość (płatne w 2 ratach)